Rágalmazás vagy becsületsértés?

Rágalmazás

Az emberek gyakran állítanak, illetve híresztelnek a becsület csorbítására alkalmas tényt vagy egyéb információt, anélkül, hogy tudomásuk lenne arról, hogy ezzel bűncselekményt követnek el. Márpedig a vétségnek számító rágalmazás és a becsületsértés is egy- vagy akár kétéves szabadságvesztéssel is büntethető cselekmény.

Jól meg kell tehát gondolni, hogy kiről, mit és milyen közegben állítunk, illetve híresztelünk. És, hogy mi a különbség a rágalmazás és becsületsértés között? Mindkettő a másik ember becsületének csorbítására alkalmas megnyilatkozásokkal kapcsolatos bűncselekmény.

Ha az egyik ember valótlanságot állít a másikról, és azzal a becsületébe gázol, az önérzetét sérti, ezt ráadásul aljas indokból vagy nagy nyilvánosság előtt vagy jelentős érdeksérelmet okozva követi el, akkor rágalmazásról beszélhetünk.

Csak akkor állapítható meg a bűncselekmény, ha annak sértettje egészen pontosan beazonosítható. Ehhez azonban nem szükséges őt megnevezni, elég úgy utalni az adott személyre, hogy mások ráismerjenek.

Ezzel szemben a becsületsértés vétsége akkor valósul meg, ha a rágalmazás megvalósulásának egy vagy akár több feltétele is hiányzik. Tehát akkor is megállapítható, ha a gúnyolódó, degradáló, emberi méltóságot tiszteletben nem tartó kifejezések négyszemközt hangoznak el.

női bőr táskák Previous post Elegáns és időtálló női bőr táskák
Cross kerékpár Next post Cross kerékpár az aktív életmód kedvelőinek